Ungdomssektion

Ungdomssektionen har ungdomstränarmöte andra måndagen varje månad kl 19:30 i Westinghouse Arena.

Varje grupp ska ha minst en ledare representerad.

Protokoll från ungdomstränarmötena kan ni finna under Medlemmar/Tränarinformation (inloggning krävs)