VFK har en blomstrande barn- och ungdomsverksamhet

Idag fick vi återigen ett kvitto på att vi har en fantastisk skjuts i vår barn- och ungdomsverksamhet. Det var när vi fick statistik från årets LOK-stödverksamhet. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år och finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Västerås FK är inte bara bra utan nästan bäst i klassen i hela Sverige! För 2016 så kom vi på 3:e plats av alla friidrottsföreningar i Sverige när det gäller LOK-stöd. Vi kom på 4:e plats i Västmanland av all föreningsverksamhet, endast ”slagna” av tre lagsportsföreningar (fotboll och ishockey). Detta är ett resultat av två saker:
1. Vi HAR en stor och aktiv barn- och ungdomsverksamhet
2. Vi sköter vår LOK-stödsrapportering på ett föredömligt sätt

Detta ledde även till att vi i år fick extra pengar från en lokalpott som delades ut till de föreningar som skötte årets LOK-stödsrapportering på ett föredömligt sätt. Fantastiskt jobbat av alla!

Detta är dels viktigt för vår ekonomi, men det är också en viktig grundsten som harmoniserar väl mot våra övergripande mål;
–>Västerås friidrottsklubb är en inkluderande förening som lockar aktiva i alla åldrar!
–>Västerås friidrottsklubb erbjuder en utvecklande miljö för befintliga och nya tränare/ledare!
–>Västerås friidrottsklubb är en förening där du är välkommen och det är roligt att vara med i!

Detta skapar i sin tur förutsättningen för att vi kan jobba vidare mot vårt övergripande mål;
–>Västerås friidrottsklubb har en ekonomi i balans som tillåter vårdande och utvecklande insatser!

Vilket är en viktig komponent för att t.ex. Västerås Stad skall våga hjälpa oss och välja att prioritera att bidra mot vårt övergripande mål;
–>Västerås friidrottsklubb har utom- och inomhusarenor som vi är stolta över!

Avlutningsvis så vill vi från styrelsens sida därför tacka ALLA er tränare och ledare som dels lägger ned otroligt mycket tid och energi på att planera och genomföra öppna, roliga och utvecklande träningar som lockar många barn och ungdomar, men också förstår vikten av och därför lägger ned den kanske mindre roliga administrativa tiden för att hantera LOK-stödsrapporteringen på ett korrekt och föredömligt sätt. TACK! GRYMT JOBBAT!

Styrelsen genom Peter S.