VårRuset nummerlappar


Alla nummerlappar skickades ut via B-post fredagen den 19 maj (till alla som hade anmält sig senast 18 maj).

Alla som har anmält sig från 19 maj till 23 maj, skickades nummerlapparna ut med A-post på onsdagen den 24 maj.

De som anmäler sig från 24 maj-30 maj, kommer att kunna hämta dem på tävlingsdagen på tävlingsplatsen eller på Västerås Friidrottsklubbs kansli (Westinghouse Arena, Kungsängsgatan 8 i Västerås) från 29 maj-30 maj).