Sofi årsdebuterar i DOHA

Sofi i Doha
I kväll gör världsstjärnan Sofi Flink säsongs­pre­mi­är vid Dia­mond lea­guega­lan i Doha, Qa­tar. Nu avslöjar hon framför allt en sak som hon har förbättrat under vintern.
– Vi har skärpt till vissa saker i tekniken, säger hon.

När VLT når Flink på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen är hon ute och går i ett när­ma­re 40 gra­digt Doha. En stor kon­trast till det gråa och kal­la väd­ret i Väs­te­rås.

– Det blir till att dric­ka myc­ket vat­ten och hål­la sig i skug­gan, sä­ger hon.

Snart 19-åri­ga spjut­kas­ters­kan Sofi Flink från Halls­ta­ham­mar har de se­nas­te åren gått från klar­het till klar­het.
Bara un­der 2013 blev det både VM-fi­nal, Junior-EM-guld och Dia­mond Lea­gue-de­but. Dess­utom slog hon till med nytt svenskt re­kord, 61,96 me­ter i VM-kva­let.

In­för den här sä­song­en har Flink trä­nat hårt och sli­pat på tek­ni­ken yt­ter­li­ga­re.

– För­ra sä­song­en hamnade jag ofta fel i po­si­tion och tajming. Det har jag och mina träna­re skärpt till in­för i år, be­rät­tar hon.

Dia­mond Lea­gue-täv­ling­en i Doha blir star­ten på en lång ut­om­hus­sä­song. Sofi Flink tyc­ker att det ska bli kul att kom­ma i gång och att käns­lan är god, men tilläg­ger att det är ett tag kvar till topp­formen.

– Den är pla­ne­rad att kom­ma se­na­re un­der som­ma­ren. Till den här täv­ling­en hop­pas jag på ett re­sul­tat på mel­lan 57 och 58 me­ter, sä­ger hon.

Hur lad­dar du de sis­ta tim­mar­na in­för täv­ling­en?

– Det blir till att vila, och sen trä­na lite lätt för att få i gång ex­plo­si­vi­te­ten.

Taget från VLT