Partiernas svar på Arosvallen

Arosvallen

Brev till samtliga politiska partier i Västerås Stad.

Hej,

I Västerås stad bedrivs det en framgångsrik friidrottsverksamhet i framförallt Västerås Friidrottsklubb. I klubben finns en bred verksamhet med allt från världsstjärnan Sofi Flinck till en stor ungdomsverksamhet. Utöver det finns det i Västerås mycket övrig löparverksamhet, skolverksamhet och spontanidrott. Sedan en tid tillbaka är Arosvallen mycket nedsliten och det är påtagliga problem att utöva verksamhet där. Vidare behövs det nya banor i befintliga Westinghouse Arena (inomhushallen) och på sikt en ny fräsch hall med goda möjligheter till friidrottsutövning.  Vi vill inför valet höra med alla i Västerås stad verksamma partier om er inställning till friidrotten i staden och att investera i en modern idrottsplats med allvädersbanor. Vid det lokala idrottspolitiska seminariet den 24 april var det inget politiskt parti som gav ett tydligt positivt svar i detta ämne! Detta oroar oss mycket då vi länge sett Västerås som en klassisk friidrotsstad.

Friidrott är en bred och jämställd idrott som är öppen för alla intresserade. Vi bejakar mångfald och har en mycket inkluderande verksamhet.  I hela landet har friidrotten under ett par år utvecklat vårt värdegrundsarbete och det är något som vi kommer fortsätta att prioritera framöver. Ämnen som integration och folkhälsa har hög prioritet inom vår verksamhet.

I den av Svensk Friidrotts antagna verksamhetsinriktning står det att vårt mål är att varje kommun som har 40 000 invånare eller fler ska ha minst en utomhusanläggning för friidrott med en 400 meter lång rundbana med allvädersbanor.

Våra frågor till de politiska partierna i Västerås stad är följande:

1.Vad är er inställning till en högkvalitativ friidrottsverksamhet även i framtiden i Västerås?

2.Är ni beredda att investera resurser för att få en fräsch modern idrottsplats med allvädersbanor i Västerås?

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Moderaterna

Miljöpartiet

Folkpartiet

Centerpartiet

/Peter Holmroos